Kortjakje krijgt preek over ‘gelijkheid’ in de kerk. Inleveren dus maar, dat boek vol zilverwerk. Maar we moeten toch juist af van dat gelijkheidscomplex? Volgens Thich Nhat Hanh dan.

HOOGLANDSE KERK, LEIDEN

Mijn kerk, waar god ook een vrouw is

Zondagmorgen en Kortjakje zit op haar vertrouwde plaatsje achter in de kerk. Cowboy loopt met haar hondje in het bos en ik kan wel een stichtelijk woordje gebruiken. Het is heerlijk weer. De zomer dijt uit over de grenzen van de herfst. Volgende week begint de wintertijd, maar dat is werkelijk het enige, waaraan je de seizoenswisseling bemerkt. Gisterenmiddag zaten we hier in Huize Heks op het balkon schaars gekleed te zonnen!!!

KERK,KORTJAKJEKERK,KORTJAKJEKERK,KORTJAKJE

Henk Schouten verzorgt de viering. Het thema is gelijkheid. Een begrip, dat hier in het westen pas zijn intrede deed ten tijde van de Franse Revolutie hoor ik nu. De grote volksopstand tegen het destijds heersende fenomeen, dat een fractie van de mensheid over alle middelen beschikt. Liberté, Égalité, Fraternité: Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou ja. Heb je het in de gaten? Werden wij dames toch weer uitgesloten….

KORTJAKJE

Altijd is ze ziek

Tegenwoordig is diezelfde tendens in ons eigen kikkerlandje gaande. De rijken worden rijker, de armen armer. En de vrouwen bungelen als vanouds weer helemaal onderaan de sociale ladder. De gefortuneerde elite heeft politiek de touwtjes in handen. Er zodoende zorg voor dragend, dat het beleid erop gericht blijft, dat ze nog meer poen naar zich toe harken.

Religie is sowieso wereldwijd een bron van ongelijkheid, aldus Henk. Hij noemt een heel rijtje op. Ten eerste is er meestal onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. De laatstgenoemden tellen niet mee, kunnen nooit in de hemel komen, zijn verdoemd en ga zo maar door.

DOMINEE, DONDERPREEK DOMINEE, DONDERPREEK

Dan komen we weer op de vloek van het patriarchaat:  Vrouwen worden veelal geweerd uit religieuze functies, soms mogen ze niet eens in bepaalde heiligdommen komen. In vrijwel elke godsdienst zijn vrouwen tweederangsburgers. Sinds kort hebben we binnen de christelijke kerk dan wel weer een ziel. Dat scheelt.

Moslims maken onderscheid tussen gelovige moslims, mensen met een of ander monotheïstisch geloof en de ongelovigen. De laatste zijn natuurlijk het slechtst af. Ook in dit geloof kun je beter een piemel hebben.

DOMINEE, DONDERPREEK, LAPTOP IN KERK

De toekomst

Hindoe’s hanteren een kastenstelsel. Een koe is daar veel beter af dan een onaanraakbare… Ook in deze cultuur kun je beter geen vrouw zijn. Dames worden nogal eens in de fik gestoken, als ze niet aan de verwachtingen voldoen.

Het is in feite een bizar verschijnsel, dat met name binnen religie zoveel ongelijkheid wordt gepropageerd. Je zou verwachten, dat dit juist precies andersom zou zijn. Helaas staat de gemiddelde geloofsgemeenschap bol van de scheve machtsverhoudingen.

Thich Nhat Hanh heeft het er steeds over, dat we afmoeten van het minderwaardigheidscomplex, het meerderwaardigheidscomplex en het gelijkheidscomplex. Een verfrissende insteek. Die eerste twee complexen spreken voor zich. Veel van zijn volgelingen struikelen echter over dat laatste.

Hoezo weg met het gelijkheidscomplex? Het is toch juist goed om iedereen als gelijke te zien en te behandelen? Ik ben zeker zo goed als jij. En jij doet niet onder voor mij!

DOMINEE, DONDERPREEK, DOMINEE GREMNAAT

Mijn lievelingsdominee, Dominee Gremdaat, geweldig zoals die man kan preken.

Maar zolang jij gelijk bent aan mij, ga ik nog steeds uit van jou en mij als gescheiden entiteiten. Ik zie mezelf dan als afgescheiden van de rest van de wereld en dat leidt over het algemeen tot lijden. Een druppel zonder oceaan.

Zijn oplossing voor dit moeilijke vraagstuk is Interbeing. Weg met het afgescheiden zelf. En het is waar. Als je het voor elkaar krijgt om de illusie van afgescheidenheid te doorbreken en te ervaren hoe je met alles en iedereen bent verbonden, vallen veel dingen op hun plek.

We zijn als mensen helemaal niet zo verschillend van elkaar. En ook niet van de rest van de schepping. We bestaan allemaal grotendeels uit water ofwel wolk. Er zit veel boom in ons. En steen. Etcetera…. Heks heeft momenten van genade gekend,  waarin ik die verbinding met alles en iedereen ervoer. Boeddhisten noemen het één smaak. Onze eigen Hadewijch zou het een godservaring noemen….

Dan hoef je ook niet meer jaloers te zijn. Anderen hun bezit afhandig te maken. Bang te zijn voor verlies. Kortom: Heel veel zaken gaan er dan gigantisch op vooruit.

KERK,KORTJAKJE

Maar ja. We worden van jongs af aan geprogrammeerd om een individu te zijn. Met bezit. Met grenzen. Trots met je neus in de lucht. Zwakheden verbergen we achter een façade van succesverhalen. We knijpen de kat in het donker, terwijl we schijnheilig iets aan een goed doel geven. Het liefst in het zicht van een camera.

Toch is er hoop voor ons mensen. Zolang er liefde is en mededogen. We zijn een goddelijk project in wording. De bugs/programmatuurfoutjes moeten er nog een beetje uit evolueren. De toekomst is het besef, dat we zowel druppel als oceaan zijn. Verbonden met alles en iedereen. wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. Wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan.

PREEK VAN DE LEEK

Sociaal sadisme en masochisme maken dan plaats voor gezonde maatschappelijke structuren. Of zit ik te wauwelen en glijden we massaal de afgrond in? Zoals elke maatschappij, die decadent is geworden……

In het Joodse geloof bestaat het jubeljaar. Het woord alleen al vind ik geweldig. Dit heilige jaar komt eens in de vijftig jaar voor. Alle schulden van iedereen worden kwijtgescholden. Iedereen krijgt het land van zijn familie terug. Een soort sociale reset. (Leviticus 25: 1-13)

HOOGLANDSE KERK, LEIDENHOOGLANDSE KERK, LEIDEN

Ik ben er eigenlijk wel een voorstander van om dat hier ter lande in te voeren. Vooral nu het belastingstelsel er ook al op gericht is om de rijken rijker te maken. Er moet gewoon ergens ingegrepen worden.

Jesaja tenslotte is niet al te mals als het gaat om mensen, die zich verrijken ten koste van anderen: ”Zesvoudig wee over de rechtvaardigen: Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. Ik hoor de HEER van de hemelse machten zweren: ”Al die huizen zullen tot puin vervallen, zelfs de grootste en mooiste worden niet meer bewoond.” ” Etcetera. (Jesaja 5: 8-9 20-24)

Dus ben je een overrijke Christen? Dan kun je die hemel wel op je buik schrijven! Volgens Jesaja dan. Maar ja, hij was een profeet. Die hebben een vooruitziende blik…..

GOD, KINDEREN, LIEFDE

Heks hoopt dat deze MANDALA de stad Leiden uit lijden verlost. Indien geen resultaat: Ook goed. Fijne vermenging van religies op eerste Pinksterdag!!!

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Vandaag in mijn kerk, waar god ook een vrouw is, ging het over hoop. Terwijl de dominee zijn verhaal hield dacht ik aan iets, dat ik Thich Nhat Hanh, eens over hoop hoorde zeggen.  Volgens hem schuilt er een gevaar in hoop. Het haalt je weg uit het  nu. Het paradijs is hier en nu. Je moet je tijd niet verdoen met hopen op van alles en nog wat.

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap, altaar Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

De dominee sprak over hoop ongeacht het resultaat. Hij haalde een prachtig gedicht van Václav Havel aan: De weg van de hoop.

Heks hanteert, als spirituele slettenbak, natuurlijk beide benaderingen. Ik vermaak me tussen de puinhopen en hoop toch nog eens een 11stedentocht te rijden… Maar verwacht geen resultaat.

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Intussen zaten in het schip van de kerk drie Tibetaanse monniken een Mandala te maken van gekleurd zand. Na de dienst gingen alle gemeenteleden natuurlijk kijken. Wat prachtig! Wat een monnikenwerk!

Ik sprak met één van de monniken. Hij vertelde me, dat ze later die dag de hele voorstelling weer door elkaar zouden vegen en verzamelen in een grote pot. Deze kruik met toverzand  wordt daana ritueel in de gracht geleegd. Zodat al ons water gezegend is. En vervuld met wat er verder in dit zand geschreven staat aan magische boodschappen. Een teken van hoop,,,

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschapMandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

Dat is toch zo leuk aan Tibetaans Boeddhisme. Die verbondenheid met Moedertje aarde en haar magie. Of wat dacht je van het Tibetaanse Dodenboek? Klinkt lekker toch?  Ze kijken niet op een schedeltje meer of minder. Ook niet in hun recitaties.

Ik heb een tijdje bij Shambhala in Oegstgeest gemediteerd. Daar ken ik Pappa en Steenvrouw van. Ik genoot altijd van die bloederige recitaties. Maar ja, een heks met voorliefde voor voorhoofse gedichten…… Onlangs is de Nederlandse versie gekuist. Het zou mensen kunnen afschrikken… Het is ook slecht te rijmen met wat de meeste mensen van meditatie verwachten, natuurlijk. Maar Heks vindt het jammer.

Mandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschapMandala in wording, Tibetaanse monniken, maken ,mandala, in, Hooglandse kerk, te ,Leiden, potjes gekleurd zand, gereedschap

ZONDAG IN STIL STADJE AAN EEN WATERGRACHT en HEKS FLUIT LIEDJE

laatste lichtstralen

LEIDEN IN SCHEMER

HELAAS IS HET NOG LANG GEEN MEI

Hoewel de griep mij licht in greep heeft heb ik een megagoed humeur. Gelukkig ben je niet je kwalen, zo’n griepje is slechts tijdelijke gast. En ongenood ook nog. Het is me gewoon gelukt om de hond uit te laten en ik ben ook nog naast de kerk geweest. Er werd prachtig gesproken en gezongen en er stond zelfs een moslima op de preekstoel op een zeker moment… Daar moeten we heen met religie! Alles in die heksenketel, drie keer opkoken en doorroeren.

met hele wezen

DRINK DE KLEUREN IN

Na de dienst koffie met Jip en Janneke, mijn goede geloofsvrienden. Soms gaan we naar de kroeg en drinken een glas wijn. Vandaag hielden we het beschaafd. Jip is in dezelfde buurt en tijd opgegroeid als mijn vader. Hij herkent de verhalen over hem en had indertijd een oogje op mijn tante…. En ik heb redenen om aan te nemen dat het wederzijds was! Nu is hij alweer jaren met zijn Janneke. Een heerlijke tegendraadse dame. Laatst heeft hij haar verrast met een reisje naar de zon. De charmeur….

Ik schijn een dubbelgangster te hebben op Lanzarote! Een leuke (!) dame werkend in een lokale Ierse Pub, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt… Compleet met heksenhaakneus. Aldus mijn vrienden. Ik denk, dat ze me echt gemist hebben en gewoon overal grote kromme neuzen zagen. Of zou mijn mysterieuze dubbel biertjes tappen in een oord waar toeristen eeuwig vakantie vieren?

poppenhuis op schaal 1/1

DIT VIND IK ZO’N MOOI HUIS

Afgelopen week was ik nogal bont en blauw van mijn valpartij. Twee fysiotherapeuten hadden hun handen vol om alle ledematen weer op hun plek te duwen en mijn lichaam te ontstrijkplanken. Mijn zangmaatje en goede vriendin Roosje is ook gevallen met haar fiets. Een vergelijkbare val. Alleen zijn haar botten wat brozer, ze heeft haar linkerpols en rechterschouder gebroken! Dan ben je met recht onthand. Verschrikkelijk.

kleur door plantsoen

FIJNE TAKKEN WAAIEREN

Opeens vind ik mijn blauwe bultknie en pijnlijke ellenboog niet meer zo erg. Wat een pech voor mijn vriendin. Vorig jaar haar heup en nu dit. Het leven smijt soms van alles op je bordje. Woensdag ga ik haar bezoeken, mits de griep haar greep verzwakt.

subtiele groet

GROTE BOOM WUIFT VLAMMEND

Morgen komen mannetjes mijn toilet repareren. Of eigenlijk volledig slopen en dan helemaal opnieuw installeren. Dat is de enige optie na een volledig mislukte verbouwing. Ik krijg een chemisch toilet in de badkamer. Het project gaat negen dagen in beslag nemen…. Help!

aan een watergracht

IK HOU VAN MIJN STILLE STADJE

Wat was er eerst, de kip of het ei? Raar eigenlijk, dat je nooit hoort: Wat was er eerst, de haan of het zaadje? Dat geeft toch weer te denken op zo’n duffe zondag….

Zondag is een duffe dag op mijn blog. Het aantal bezoekers daalt dan onder het vriespunt. Zeg ik na 1 week bloggen. En daarin 2 weekenden. Kun je daar dan al een patroon in zien?

Zondag is de dag des Heeren, dus ja, dan heb je een probleem als dame.

In mijn kerk, waar god ook een vrouw is, ging het vandaag over Hannah, de moeder van Samuël, de profeet. Het arme mens was onvruchtbaar en de tweede vrouw van haar man baarde kinderen alsof  het niets is. Ach ja, elke gek kan een kind krijgen, er zit geen rechtvaardigheid in weet ik uit ervaring.

In die tijd was je als vrouw wel gezien, indien onvruchtbaar. Je was dan eigenlijk van geen enkel maatschappelijk nut. Ze werd ook nog eens extreem getreiterd door die 2e vrouw. En aan haar man, die dan weer juist heel gek op haar was, had ze ook niet veel, hij zag het probleem niet.

Maar een beetje bidden en jammeren in de tempel leverde toch maar weer een mooi pact met god op. Het zijn mooie verhalen, maar waarom werkt dat bij mij niet? Omdat god niet bestaat zul je misschien zeggen. De bijbel is 1 groot sprookjesboek.

Of misschien is het motto achter deze verhalen: houdt de moed erin! Van je hela hola.

Nou moet ik er op dit moment in mijn leven niet meer aan denken om een kind te krijgen overigens. Ik ben sinds het gepuber van de kinderen van mijn naasten helemaal over mijn kinderwens heen. Je krijgt engeltjes, je voedt ze naar beste eer en geweten op, ze veranderen in monsters. Die je gedurende 18 maanden het leven zuur maken, totdat de grote volksverhuizing in hun hersenen hen heeft veranderd in geslachtsrijpe adolescenten.

In de bijbel wordt geduld beloond, geloof levert wat op, na regen komt zonneschijn. In het werkelijke leven, is er geen pijl te trekken op het waarom mensen zoveel leed te verstouwen krijgen en anderen er maar een beetje op los leven en nooit tegenslag van enige omvang ervaren.

Hoewel ik het Hannah wel gun hoor, met terugwerkende kracht natuurlijk.

Zondag is een duffe dag, er gebeurt ook niet zoveel hier. Na de kerk ga ik meestal met m’n varkentje op stap. Maar vandaag had ik iets leuks te doen: Een optreden van Bel Cante. Frogs speelt hierin, dus ik ben een trouwe fan.

Het is leuk om te zien, dat mensen zoiets doen. Een repertoire zoeken, repeteren, folders, krant, alles….. Bel Cante is al een aantal jaren bezig, maar ze blijven zich ontwikkelen. Dit was het beste wat ik van hen heb gezien tot nu toe!

Het was een gezellig gebeuren, veel bekenden natuurlijk. Ik zal een fotootje op de blog zetten, maar de kwaliteit daarvan is knudde. Ik kon natuurlijk niet gaan zitten flitsen daar, op de eerst rij!

Nu is die duffe zondag alweer voorbij. Straks nog iets koken en eten en dan heel vroeg naar bed, want morgen ga ik Indiaas zingen! De hele dag! Joepie!!!!!!!

Dat is altijd een voor mij bovenmenselijk krachtsinspanning, dus ik moet mijn krachten nu sparen.

Zondag, die duffe dag, zou het niet beter zin er een dag des Dames en Heeren van te maken?